Chính sách bảo mật

Mục đích và phạm vi thu thập

  • Các thông tin của khách hàng khi mua sản phẩm sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Shop sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan.

Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.

  • Các thông tin cá nhân mà Shop có thể thu thập từ khách hàng: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc.

Phạm vi sử dụng thông tin

  • Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
    • Cung cấp hàng hóa, chăm sóc khách hàng.
    • Gửi thông tin đến khách hàng.
  • Nếu không có sự đồng ý của khách hàng, Shop sẽ không cung cấp dữ liệu thông tin khách hàng cho bên thứ ba không liên quan.

Ngoại trừ một số trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu việc cung cấp các thông tin của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin

  • Dữ liệu thông tin củathành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên thực hiện hủy bỏ.
  • Còn lại trong mọi trường hợp thông tin thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Shop. Không bị xóa bỏ, loại bỏ và đảm bảo an toàn, bảo mật cho thông tin được lưu trữ.
Gọi ngay
zalo